Apie LDVA

 

Lietuvos dviračių verslo asociacijos (LDVA) įsteigimo idėja gimė jau daugiau nei dešimtmetį Lietuvos verslininkams diskutuojant apie bendrą patirtį bei problemas, susijusias su dviračių verslu mūsų šalyje. Sparčiai auganti rinka bei besiplėtojantis dviračių verslas ne tik džiugino savo pasiekimais, bet ir paskatino neigiamus reiškinius, tokius kaip nesąžininga konkurencija. Tapo aišku, jog šias problemas išspręsti galima tik suvienijus didelės dalies šios srities verslininkų pastangas. 2010 m. rudenį iniciatyvinė verslininkų grupė nusprendė organizuoti asociacijos įsteigimą. Pirminė idėja buvo įsteigti siauresnio profilio sąjungą, t.y., Lietuvos dviračių prekybos asociaciją. Visgi steigiamojo susirinkimo metu buvo nutarta tapti atviresne, įvairaus pobūdžio verslus, susijusius su dviračiais, apimančia asociacija.
2010 m. gruodžio 16 dieną 34 įmonių Lietuvoje atstovai, įsteigė Lietuvos dviračių verslo asociaciją. Steigiamojo posėdžio metu priimti  asociacijos įstatai, išrinkta Valdyba ir Prezidentas.
 
    Asociacijos tikslai

Pagrindinis Asociacijos tikslas – kartu su kompetentingomis Lietuvos Respublikos institucijomis dalyvauti formuojant ir vykdant bendrą LDVA narių verslo politiką, kuriant ir tobtrainant jos įstatymus; koordinuoti Asociacijos narių veiklą ir pastangas, ginant jų ekonominius ir teisinius interesus, ypatingai dėl vienodų konkurencijos sąlygų rinkoje; propaguoti dviračių, kaip aktyvaus laisvalaikio ir profesionalaus sporto, ekologiškos transporto priemonės, privalumus, teikiamas paslaugas ir jų naudą šalies gyventojams. 

Asociacija įsteigta, siekiant sudaryti Asociacijos nariams kuo palankesnes sąlygas tobulėti, plėsti žinias ir akiratį bei kelti profesinį lygį.
Bus siekiama sudaryti kuo palankesnes sąlygas aktyviam bendradarbiavimui tarp LDVA narių, remiantis savitarpio ekonominės naudos ir Asociacijos tikslų palaikymo principais.
 
    Asociacijos uždaviniai

Vienyti ir koordinuoti LDVA narių veiklą, siekiant apsaugoti Lietuvos Respublikos rinką nuo nekokybiškų dviračių, jų detalių, aksesuarų ir taisymo paslaugų.
Vienyti LDVA narius projektams, susijusiems su Asociacijos veikla bei jų verslo sąlygų gerinimu įgyvendinimui.
Populiarinti dviračius, kaip transporto ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo, profesionalaus sporto priemonę.
Aktyviai dalyvauti dviračių kelių, trasų ir kitos infrastruktūros projektų rengimo ir įgyvendinimo procesuose.
Ginti LDVA narių interesus dėl lygių konkurencinių sąlygų rinkoje, visokiais teisėtais būdais propaguoti sąžiningos konkurencijos privalumus ir nesąžiningos konkurencijos daromą žalą valstybei, verslui, piliečiams.
Organizuoti mokymo, kvalifikacijos tobulinimo kursus, rengti teorines ir praktines konferencijas, seminarus, parodas bei kitus renginius, organizuoti specialistų mokymą ir tobulinimąsi, teikti jiems metodinę medžiagą ir priemones.
Plėtoti bendradarbiavimą su analogiško pobūdžio Lietuvos bei užsienio valstybių asociacijomis.
Plėtoti ryšius su visuomene, skleisti palankią informaciją apie Asociaciją ir jos prioritetus radijo, televizijos, spaudos bei kitų žiniasklaidos priemonių pagalba.
Populiarinti Asociacijos idėjas, dviračių sportą ir su dviračiais susijusių renginių organizavimą.
Dalyvauti rengiant socialines programas, organizuoti bendrą Asociacijos narių laisvalaikį, keliones dviračiais, šeimyninį poilsį ir kitus renginius.
 

 

    Kaip tapti asociacijos nariu?
Asociacijos nariu gali tapti bet kuris juridinis ar fizinis asmuo, kuris verčiasi prekyba dviračiais ar su jais susijusiais komponentais ar paslaugomis (nuoma, taisymas ir kt.). Nariai į asociaciją priimami Asociacijos narių susirinkimo sprendimu, asmeniui pateikus:

* Rašytinį prašymą Asociacijos prezidentui su pasižadėjimu laikytis Asociacijos įstatų bei vidaus taisyklių.

* Asociacijos valdybos nustatytos formos anketą - atsisiųsti

 
Asociacijos prezidentas priima sprendimą dėl naujo nario priėmimo dokumentų pateikimo visuotiniam narių susirinkimui per 15 (penkiolika) dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos.

    

   Asociacijos įstatai - atsisiųsti

  

 

    Lietuvos dviračių verslo asociacijos nariai

 
    1.  A. Višinskienės individuali įmonė, Turgaus g. 2, Šilutė. Tel. +370 44 175789,
        el.p. alvydasvisinskas@takas.lt, svetainė www.greitakoja.lt 
 
    2.  UAB “Dviratis”, Miško g. 30, Kaunas. Tel. +370 37 208765,
         el.p. dviratis@zebra.lt
 
    3.  UAB “Dviratinis”, V.  Putvinskio g. 26, Kaunas. Tel. +370 37 207866,
         el.p. info@dviratinis.lt, svetainė www.dviratinis.lt
 
    4.  UAB “Dviratininkas”,  A.Juozapavičiaus g. 31, Kaunas. Tel.+370 699 19805,
         el.p. arunaskleiza@gmail.com,  svetainė www.dviratininkams.lt
 
    5 UAB „Dvirteka“, Klaipėdos g. 34, Panevėžys. Tel. +370 685 58814,
         el.p. dvirteka@gmail.com
 
    6.  UAB „Darasa“, Kauno g. 59, Marijampolė. Tel. +370 343 52050, +370 657 62236,
         el.p. liuksdviratis@super.lt
 
    7. UAB „Elra“, Smilgos g. 4-22, Kėdainiai. Tel. +370 347 56176, +370 678 40949,
        el.p. elra@super.lt
 
    8. UAB „Prosport.lt“, Draugystės g.19, Kaunas. Tel.+370 672 70159,
        el.p. administracija@prosport.lt, svetainė www.prosport.lt
 
    9. UAB „Geras dviratis“, J. Kubiliaus g. 16, Vilnius. Tel. +370 698 71715,
        el.p.  webmaster@gerasdviratis.lt, svetainė www.gerasdviratis.lt
 
    10. G.Rutkauskienės įmonė “Girema“, S. Neries g. 47, Vilkaviškis. Tel. +370 678 94716,
         el.p. girema@gmail.com
 
    11. UAB “Mybike", Baltų pr.13, Kaunas. Tel.+370 607 25331,
          el.p. aistis@mybike.lt, svetainė www.mybike.lt
 
    12. UAB “Judesys”, Savanorių pr. 225, Kaunas. Tel. +70 37 730591,
         el.p. info@judesys.lt, svetainė www.judesys.lt
 
    13. UAB “Kupritas”, Vilkpėdės g. 6, Vilnius. Tel. +370 5 2160632,
         el.p. info@kupritas.lt, svetainė www.kupritas.lt
 
    14. R.Kleizos individuali veikla, Darbininkų g. 77, Garliavos m. Kauno raj.. Tel. +370 37 557963,
         el.p. robertaskleiza@gmail.com
 
    15. UAB “Litada”, Molėtų g. 13, D. Riešės k.,Vilniaus raj. Tel. +370 5 2505502,
         el.p. litada@gmail.com, svetainė www.dviraciusalonas.lt
 
    16. UAB “ Magijuka”, Gedimino g. 107, Kaišiadorys. Tel. +370 675 00009,
         el.p. magijuka@gmail.com
 
    17. A.Vilimo firma “Milada”, Darbo a. 5, Panevėžys. Tel. +370 686 44321,
         el.p. info@dviraciai.lt, svetainė www.dviraciai.lt
 
    18. UAB “Dviračių arena” , Laisvės pr. 60, Vilnius. Tel. +370 625 94862, +370 650 60777
         el. p. robertas@dviraciuarena.lt, svetainė www.dviraciuarena.lt

 
    19. UAB „Vasarė“, Turgaus a. 25, Klaipėda. Tel. +370 46 411949, +370 46 246528,
         el.p. vasare@fujibikes.lt, svetainė www.vasare.lt
 
    20. UAB „Velomanija“, Laisvės al. 12, Kaunas. Tel. +370 698 44711,
         el.p. info@velomanija.lt, svetainė www.velomanija.lt
 

    21. Individuali įmonė “ZaiZai“, Vilniaus g.120, Šiauliai. Tel. +370 656 27938,
         el.p. info@zaizai.lt
, svetainė www.zaizai.lt

 

    22. B.Strolienės in.v., Sudvajų g. 37, Alytus. Tel. +370 698 43655,
         el. p.
birratas@yahoo.com

 
    23. UAB “Salasta”, Telšių g. 2, Plungė. Tel. +370 650 77880, 
         el.p. salasta@info.lt, svetainė www.salasta.lt
 
    24. UAB "Sportema", Gedimino g. 27, Kupiškis. Tel. +370 45 939185, +370 676 36575,
         el.p. sportema@zebra.lt
 
    25. UAB „Ultro“, Knstitucijos pr. 23B, Vilnius. Tel. +370 600 08338,
         el.p. info@ultrabike.lt, www.ultrabike.lt
 
    26. J.Povilavičiaus in.v., Respublikos g.37, Panevėžys. Tel. +370 604 19654,
         el.p. info@sportomanai.lt, svetainė www.sportomanai.lt
 
    27. V.Dolgych individuali įmonė „Greitratis“, Panerio g. 9, Jonava. Tel. +370 615 77910,
         el.p. dile58@yahoo.com
 

    28. UAB "Baltic cycle", velo-city Vilnius, Kauno g. 5, Vilnius. Tel. +370 699 56009,
         el.p.
frankas@balticcycle.eu, svetainė www.velovilnius.lt

 

     Lietuvos dviračių verslo asociacijos prezidentas

      Algimantas Paulikaitis,  UAB „Vasarė“ komercijos direktorius.

 
    Lietuvos dviračių verslo asociacijos valdyba
   
Egidijus Ivanauskas, UAB „Geras Dviratis" direktorius,
   
Rasa Sorakienė, UAB „Darasa“ direktorė,

    Tadeušas Liutkevičius, UAB "Litada" direktorius,
    Edvinas Paulauskas, UAB „Prosport.lt“ direktorius,
    Aistis Baronas, UAB "Mybike" direktorius,
    Tomas Gluoksnis, UAB „Ultro“ direkto
rius
. 
    LDVA etikos komisija 
 
   Robertas Jasiulevičius, UAB "Dviračių arena", komisijos pirmininkas,
    Karolis Volungevičius, UAB "Velomanija", komisijos narys,
    Eugenijus Ūzas, UAB "Dvirteka", komisijos narys.   
 
    Visiems dviračių mylėtojams – sėkmingo kelio